دانشجويان دكتري

محمد پاکدامن

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

Mohamadpakdaman1293@yahoo.com 

پست الکترونیکی

  سیستم high-voltage(پلاسما،اسپاترینگ مینیمایز)
 سیستم های میکروفلوئیدیک
  سیستم های ذخیره کنننده انرژی

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 

مقالات

 

 

 علیرضا رنجکش

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

alireza.rnj72@gmail.com 

پست الکترونیکی

 هادی های شفاف
  لایه نشانی اسپری پایرولیز

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 
 

مقالات

 

 

آرمین علیزاده

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

aalizadeh@email.kntu.ac.ir 

پست الکترونیکی

 

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 

مقالات

 

 

ابراهیم چگینی

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

echegini@email.kntu.ac.ir 

پست الکترونیکی

 

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 

مقالات

 

 

محسن غارسی

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

m.gharesi@gmail.com 

پست الکترونیکی

 

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 

مقالات

 

 

مهرداد ناعمی

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

naemimehrdad71@yahoo.com 

پست الکترونیکی

  ابر خازن
  گرافن اکساید

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 

مقالات

 

 

آذین جعفری

نام و نام خانوادگی

 

 

عکس

azin.jafari.elec@gmail.com 

پست الکترونیکی

  ترموالکتریک
  سنسورهای پلیمری گازی

زمینه کاری

 

عنوان رساله دکتری

 

مقالات

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/20
تعداد بازدید:
1341
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.